Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Tema: Ängen - foder och fägring

”Äng är åkers moder” – så poetiskt uttrycks ängens betydelse i ett gammalt svenskt ordspråk.

Låt dig inspireras, få nya kunskaper och oväntade upplevelser såväl ute som inne. I Herrgårdens södra flygel startar sommarens upptäcktsresa till ängen och sedan vidare ut i Botaniska trädgården och historiska jordbrukslandskapet.

I över två tusen år var ängen livsnerven i bondesamhället. Från ängen fick bonden hö, foder som höll kreaturen vid liv under den långa vintern. Djuren i sin tur försåg bonden med gödsel, vilket ökade skördarna på åkrarna. Idag återstår endast en promille av det markslag som en gång satte sin prägel på odlingslandskapet. Välkommen till ängsåret, 2017, på Fredriksdal.

Läs ”Drömmen om äng blir sann” och få djupare kunskap om varför vi lyfter ängen i år.

Fredriksdals ängar

Löväng, stubbskottsäng, fuktäng och torräng – på Fredriksdal kan du lära känna ängar av olika slag. Gemensamt för dom alla är att de ä nyskapade – mitt i stan. Med hjälp av vilda växter, odlingsmetoder från förr, tid och tålamod är det möjlighet att skapa natur som lockar till sig fjärilar, vildbin, sländor, fåglar, grodor och fladdermöss – ingenstans i Sverige är artrikedom större än ängen!

Läs mer om våra ängar på området här.

Ängsaktiviteter

Naturen bestämmer på Fredriksdal! Beroende på vädret vet vi inte exakt när ängarna står i sin fulla blomsterprakt och kommer därför vara mer spontana än någonsin 2017. När det är som allra vackrast i maj – juli visar vi ängar, gör nya bekantskaper, upptäcker insekter, arrangerar picknick och bjuder in till hemliga rum. Håll dig uppdaterad på webben och Facebook.

Upptäckarkit för stora och små

I utställningen finns det ryggsäckar med uppdrag och utrustning att låna. Stora som små kan ge sig ut på en vandring bland ängarna i botaniskaträdgården för att lära sig mer om våra ängsväxter. Prova du med!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of fredriksdal.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close