Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Drömmen om äng blir sann

I över två tusen år var ängen livsnerven i bondesamhället. Från ängen fick bonden hö, foder som höll kreaturen vid liv under den långa vintern. Djuren i sin tur försåg bonden med gödsel vilket ökade skördarna på åkrarna.

Ängen är ett stycke levande kulturhistoria som har minskat kraftigt sedan slutet på 1800-talet. Idag återstår endast en promille av det markslag som en gång satte sin prägel på odlingslandskapet.

Det som gör ängen så unik är den stora rikedomen på arter. Tillsammans med naturbetesmarken är den en av de mest artrika markslagen i vår land.

I ängen finns många välkända vilda växter som prästkrage, rödklöver, gullviva och liten blåklocka men också sällsynta eller hotade arter som till exempel kattfot, slåttergubbe och olika arter av ögontröst. Förutom en stor mängd kärlväxter förekommer speciella ängssvampar, som vaxskivlingar och jordtungor, i ängsmarkerna. Dessutom är åtskilliga dagfjärilar, humlor, bin och andra insekter helt beroende av växterna som finns i ängarna för sin överlevnad.

Ängar på Fredriksdal

På Fredriksdal finns ett flertal ängsmarker med en unik och rik flora. Här växer majnycklar, gullviva och gökblomster. Här frodas ängssvampar tillsammans med bin, humlor, dagfjärilar och andra insekter. Över fuktängarna flyger färggranna trollsländor. I år vill vi slå ett extra slag för dessa unika marker. Välkomna att njuta av våra ängar, höra surret från ivriga nektarsugande insekter och få inspiration att anlägga en äng. Välkomna att också under juli månad delta i sommarens slåtterdagar på Fredriksdal.

– Cecilia Wånge
Växtekolog och chef, Fredriksdals museer och trädgårdar

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of fredriksdal.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close