Biologiska mångfaldens dag

Visning i Botaniska trädgården. Vad gör Fredriksdal för att bevara Skånes flora? Skåne har flest vilda växter i landet, men också flest rödlistade. Vi möts vid huvudentrén.

Ingår i entréavgift.