Biologiska mångfaldens dag

Dagen till ära berättar vi om hur vi arbetar med bevarandet av hotade vilda växter i Skåne.

Följ med till Botaniska trädgården och lär dig mer.

Start i huvudentrén 18:00.

Ingår i entréavgiften. Fri entré med Kulturkortet.
Unga till och med 18 år (upp till 16 år endast i vuxens sällskap): fri entré.

Bild visar en slåtterfibbla.