Workshop i miljökonst

Skapa och bygg fritt av naturens material tillsammans med konstnären Zoran Luca Fred under workshopen Förfina och förmultna. Fredriksdal bjuder in till en kreativ verkstad med naturen som utgångspunkt. För små och stora tillsammans.

Utöver verkens visuella intryck spelar de också en viktig roll för den biologiska mångfalden och det naturliga samspelet i den nära omgivningen. Ett samspel över tid, med både flora och fauna i omgivningarna, där vi bidrar till naturen och det naturliga kretsloppet.

Första workshopen äger rum under Mikaeli Marknad 25 september. Efter detta följer fem tillfällen till under hösten. Den avslutande workshopen äger rum 3 december under Fredriksdals julmarknad.

  • 25 september klockan 11:00-16:00, Mikaeli marknad
  • 8 oktober klockan 14:00-16:00
  • 22 oktober klockan 14:00-16:00
  • 12 november klockan 14:00-16:00
  • 26 november klockan 14:00-16:00
  • 3 december klockan 11:00-16:00, Jul på Fredriksdal

Plats: Trollskogens paviljong

Workshoparna är öppna för alla intresserade i alla åldrar.

Med stöd från Helsingborgs Stads Visionsfond.

Begränsat antal platser. Anmälan till zoranlukafred@gmail.com.