Fredriksdalspraktikan: Biodling

Genom Fredriksdalspraktikan förmedlar Fredrikdal kunskap, lust och inspiration på ett enkelt och opretentiöst sätt. Namnet anspelar på den gamla bondepraktikan som var ett slags handbok för bönder.

Vårens tema frön och odlingstips, brödbakning och biodling. OBS! Olika anmälningsdatum.

Föranmälan krävs. Anmälan till biodling görs på fredriksdalspraktikan@helsingborg.se från och med 16 maj.