Hållbart målande i kulturhistoriska miljöer

Kulturhistoriska miljöer står för upplevelser och kunskap och är lika viktiga ur ett historiskt perspektiv som ett framtida. Men hur tar man bäst hand om dem? Hur målar man hållbart? Det är frågor som Helsingborgs museum lyfter under konferensen Färgforum 2022.

Vad blir målade ytor utsatta för idag och vad tål de egentligen? Hur står det till med kunskapen om material och hantering? Vad är ett ekologiskt hållbart underhållsintervall? Ska man ens måla om? Skötsel och underhåll av målade ytor är en mångfacetterad vetenskap: rengöring, tvätta för gott, lagning, konservering, retuschering, bättringsmålning, rekonstruktion, övermålning, ommålning, framtagning, borttagning eller rivning. Kulturhistoriska miljöer för med sig många frågor och den här tvådagarskonferensen söker svar gällande hållbart målande.

Datum och tid: 30 maj klockan 13:00-17:00 och 31 maj klockan 09:00-12:00

Plats: Kulturmagasinet, Fredriksdal museer och trädgård

Anmälningslänk och preliminärt program: Färgforum 2022, Riksantikvarieämbetet (raa.se)

Sista anmälningsdag för fysiskt deltagande är fredagen den 13 maj. För digitalt deltagande kan du anmäla dig ända fram till det konferensen startar. OBS! Antalet deltagare på plats är begränsat, principen först till kvarn gäller.

Konferensavgiften för Färgforum 2022 är 500 kronor exklusive moms för digitalt deltagande och 1 300 kronor exklusive moms för fysiskt deltagande. I det högre priset för fysiskt deltagande ingår fika, två luncher samt konferensmiddag. Det går inte att anmäla sig till valda delar av konferensen för reducerad avgift.

Färgforum anordnas i samverkan mellan Helsingborgs museum, Riksantikvarieämbetet, Göteborgs universitet (Institutionen för kulturvård och Hantverkslaboratoriet), Statens fastighetsverk och Svenska byggnadsvårdsföreningen. Anmälan sker via Riksantikvarieämbetets konferensverksamhet.