Trollskogen öppnar – ny lekmiljö för barn

Den efterlängtade Trollskogen, Fredriksdals nya lekmiljö, öppnar 9 april. I den spännande hinderbanan finns flera spännande utmaningar: att springa, balansera och hoppa över stock och sten, att klättra i spindelnätet och på igelkottsbacken, att smyga genom svampskogen, att balansera på ormar och att gömma sig i en pilekoja.

Den danska landskapsarkitekten Helle Nebelong, som arbetat med lekområden i Danmark tidigare bland annat på Kronborgs slott och Valbyparken, har gjort skissen för området i samråd med en arbetsgrupp på Fredriksdal. Syftet är att utveckla lekmiljön utifrån Fredriksdals identitet, göra miljön mer tilltalande så att fler barn inspireras till rörelse, lek och kreativitet, ett lekområde som är attraktivt för barn året om.

Genom området ringlar sig en mosaikbäck där elever från Drottninghögskolan och Slottvångsskolan tillsammans varit delaktiga i att skapa mosaikfiskar. Mosaikkonstnär Pia Mortensen har ansvarat för iordningställandet av bäcken. Det är roligt att elever som bor nära Fredriksdal har varit med om att skapa ett nytt lekområde, som de kan återkomma till och känna delaktighet i.

Var: Trollskogen, gräsmattan bakom Stadskvarteret

Entré: 80 kronor. Unga till och med 18 år (upp till 16 år endast i vuxens sällskap): fri entré. Fri entré med Kulturkortet.