Jubileumsplantering

Stadsbyggnadsförvaltningen inviger årets jubileumsplanteringen som bland annat inspirerats av Fredriksdals rosarium och museets arbete med biologisk mångfald. Invigning 12:00.

Hälsa på Fredriksdals husdjur. Barnaktiviteter och odlingsinspiration från landet i stan.