40–talshelg: Levande historia

En helg då vi vrider tillbaka klockan till 1940-talet i stadskvarteret. Njut av musik, härlig stämning och en dos militärhistoria.

Lördag 17 augusti 10:00–18:00, söndag 18 augusti 10:00–17:00.

Mer information kommer!

Vill du eller din förening delta i 40–talshelgen så kontakta Ricky Wrentner.

Ingår i entréavgiften. Fri entré med Kulturkortet.
Unga till och med 18 år (upp till 16 år endast i vuxens sällskap): fri entré.