Utställning: Frukt

En kärnfull utställning om äpplen och päron i gamla snickeriet i stadskvarteret. Dofter, färg och form.

Sortbestämning med pomologer på Mikaeli marknad 30 september.

Ingår i entréavgift.