Utställning: På landet mitt i stan 28/4–30/9

Utställning i södra herrgårdsflygeln som handlar om hela Fredriksdal. Det du ser och läser om på utställningen kan du också uppleva på plats bland ängar, hagar, parker, trädgårdar och i stadskvarteret. Det är historia, nutid och framtid på samma gång.

Ingår i utställningsentré.

Öppettider för utställningen:

28 – 30 april 10:00–16:00
1 maj – 31 augusti 10:00–18:00
1 september – 30 september 10:00-16:00