Ansök om flagga eller fana som förening

Sveriges nationaldag - föreningsansökan om flagga/fana 2020

Ansökan från organisation. förening eller motsvarande om tilldelning av svensk flagga/fana på Sveriges nationaldag. Ansökan ska vara Fredriksdal museer och trädgårdar tillhanda senast 31 mars. Du får besked i maj om du blir tilldelad flagga eller ej.
 • Om din förening

  De föreningar som ansöker om flagga/ fana förutsätts ha en demokratisk och öppen verksamhet. Med detta menar vi att föreningen uppfyller de allmänna villkor och kriterier som Helsingborgs stad har ställt upp för föreningar som tar emot ekonomiskt stöd av staden (beslut i kommunfullmäktige den 13 november 2019). 
 • Vad heter din förening? 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Kontaktuppgifter

   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Om din ansökan

   
   
 •  
 •  
 •  
 • Personuppgifter

   
   
 • För din information vill vi meddela att personuppgifter som du lämnar i detta formulär kommer att bli registrerade i vårt datorsystem och användas för ärendets hantering.

  Alla uppgifter i detta system är offentliga. Du får när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat. Personuppgiftsansvarig är Kulturnämnden, Helsingborgs stad. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på stadens webbplats helsingborg.se

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.