Intresseanmälan deltagande förening

Sveriges nationaldag - intresseanmälan deltagande förening 2020

Vill du och din förening vara med och ställa ut eller inspirera på Sveriges nationaldag 6 juni? Fyll i ansökan nedan. Ansökan ska vara oss tillhanda senast 31 mars. Du får besked om eventuellt deltagande i slutet av april.
 • Föreninsuppgifter

  De föreningar som önskar delta i och visa upp sin verksamhet på nationaldagsfirandet förutsätts ha en demokratisk och öppen verksamhet. Med detta menar vi att föreningen uppfyller de allmänna villkor och kriterier som Helsingborgs stad har ställt upp för föreningar som tar emot ekonomiskt stöd av staden (beslut i kommunfullmäktige den 13 november 2019). 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Aktivitetsuppgifter

   
 •  
 •  
 • Praktiskt deltagande

   
 •  
 • Personuppgifter

   
   
 • För din information vill vi meddela att personuppgifter som du lämnar i detta formulär kommer att bli registrerade i vårt datorsystem och användas för ärendets hantering.

  Alla uppgifter i detta system är offentliga. Du får när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat. Personuppgiftsansvarig är Kulturnämnden, Helsingborgs stad. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på stadens webbplats helsingborg.se

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.