Kulturmagasinet

På Fredriksdalsområdet finner du Kulturmagasinet, en del av Helsingborgs museer som bevarar föremål, historia och andra ting som har kopplingar till staden.

Kulturmagasinet bevarar både vår historia och samtid för eftervärlden. Bland mycket annat. I Kulturmagasinets reception kan du köpa böcker med olika kultur- och naturhistoriska teman, vykort och utställningskataloger, bevarandeprogram och annat som berör Kulturmagasinets verksamhet. Det finns även en utställning med många spännande ting och historier.

Mer information på Kulturmagasinets hemsida.