Kulturväxternas vilda släktingar

Visste du att flera vilda växter är släkt med våra odlade? Och att de kan hjälpa oss att bli bättre i vår matproduktion? Utställning 13 juli – 27 augusti i Botaniska trädgårdens systematiska del om våra odlade växters vilda och intressanta släktingar.

De vilda kulturväxtsläktingarna lever i många olika livsmiljöer, från stränder till bergsmiljöer, från vägar till urskogar. De anpassar sig kontinuerligt till sin omvärld och miljöförändringar och utvecklar egenskaper som tork- och salttolerans eller motstånd mot skadegörare och sjukdomar. Sådana goda egenskaper kan överföras till våra odlade grödor för en bättre, mer miljövänlig produktion och bättre mat. Men vilka är dessa värdefulla släktingar? På vilket sätt kan de hjälpa oss och hur värnar vi dem?

En vandringsutställning som skapats i ett nordiskt samarbete där Nordiskt Genresurscenter, Linköpings universitet, Jordbruksverket och Artdatabanken ingår. Fredriksdal är en av tre värdar i Sverige som under året lyfter fram kulturväxternas vilda släktingar.

Läs mer på NordGens webbplats om vilda kulturväxtsläktingar.

Bildkälla: S. Ø. Solberg, NordGen.

Visas: 13 juli – 27 augusti 2021. Öppet enligt Fredriksdal öppettider.

Entré: Ingår i entréavgiften. Fri entré för dig med Kulturkort och unga till och med 18 år (upp till 16 år endast i vuxens sällskap).

Plats: Botaniska trädgårdens systematiska del