Lediga tjänster

Arbetsledare för Helsingborgs museers publika verksamhet

Samordna och arbetsleda Helsingborgs museers verksamhets gentemot besökare, program, guide- och bokning samt pedagogik. Att vara länken mellan verksamheten och förvaltningens kommunikationsavdelning är en stor del i uppdraget i vardagen samt inför, under och efter arrangemang. Arbeta med att driva utvecklingen av Fredriksdal som besöksmål utifrån varumärkesplattformen, framtagen 2020, med utgångspunkt i Då, Nu och Sen. Samordna och driva utvecklingen av det digitala Helsingborgs museer, såsom att utveckla betalningsmöjligheter för digitala tjänster och digitala museibesök och köp. Ta fram mål på kort och lång sikt för Helsingborgs museers pedagogiska verksamhet samt guide- och bokningsverksamhet så att museet blir fortsatt ledande i att utveckla metoder att förmedla kultur- och naturhistoria.

Övrig information
Sista ansökningsdag: 4 april 2021
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid. Helgarbete och kvällsarbete förekommer.
Tillträdesdatum: 1 augusti 2021
Antal tjänster: 1

Läs mer om tjänsten och ansök.

Projektledare Centrum för byggnadsvård på Helsingborgs museer

Du genomför konceptutveckling/förstudie kring centrumbildningen, kartlägger förutsättningarna och tar initiativ till samarbeten i nära dialog med regionala aktörer, stadens förvaltningar, näringsliv och invånare. Du ansvarar för att bygga upp och samordna centrumbildningen tillsammans med samarbetspartners och utbildningsanordnare.

Helsingborgs museer ser en utvecklad kulturmiljövård som avgörande för arbetet med att uppnå de nationella målen inom Gestaltad livsmiljö och kulturmiljövård. Ditt arbete ska på ett innovativt, utvecklande och kommunikativt sätt bidra till målen. Vi vill även verka för en hållbar miljömässig och social utveckling.

Övrig information
Sista ansökningsdag: 16 april 2021
Anställningsform: tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: 1 augusti 2021
Antal tjänster: 1

Läs mer om tjänsten och ansök.