Att få kraft att arbeta för naturens mångfald – lär dig sköta en äng

Förlusten av naturens mångfald är verkligen en av våra allra största utmaningar tillsammans med allt för stora och snabba förändringar av klimatet. Och de två utmaningarna hänger samman. Om vi bevarar naturens alla arter, bevarar vi också en natur som kan anpassa sig till klimatet – med alla sina ekologiska samband och funktioner som också vi människor är beroende av. Tyvärr fortsätter naturens mångfald i Sverige och Skåne att minska. Det känns svårt att veta vad man som enskild person kan göra åt det. Många saker kräver att vi agerar gemensamt som samhälle. Men så finns det också konkreta saker vi kan göra för att förbättra. Exempelvis att börja sköta en bit mark som äng. Ängsskötsel är ett sätt att lägga sig i naturens ekologiska samband – och påverka i positiv riktning. Med ängsskötsel får så många fler vilda växter plats på samma yta. Ofta är det också andra växter som kommer tillbaka. Växterna som är specialiserade på livet i ogödslade ängar och betesmarker, de som nu är på stark tillbakagång. Med alla växterna, skapas också förutsättningar för en mångfald av olika insekter, fåglar, fladdermöss, groddjur och svampar.

Vi vill ge dig som är inspirerad att göra skillnad för naturens mångfald en kurs med tips och övning på att slipa och hantera lie. Det blir gott om tillfälle till övning och till samtal och frågor kring ängar, skötsel och redskap. Du kan komma som nybörjare, eller för att fortsätta öva. Och för att njuta av Fredriksdals ängar i försommartid.

Välkommen att anmäla dig till Ängskurs med lieslåtter 18 juni klockan 10:00–17:00.