Camilla Bergvall mottar årets minnespris

Helsingborgs stads utmärkelse till minne av Gisela och Oscar Trapp 2018 tilldelas Camilla Bergvall, projektledare för historieprojektet Kvinnokarta Helsingborg.

Motiveringen lyder:

“Camilla Bergvall är initiativtagare och drivande kraft bakom Kvinnokarta Helsingborg. Med visionen att synliggöra de historiska kvinnorna i staden skapas kartor för stadsvandringar. Allt arbete sker i studiecirkelform där invånare tillsammans på ideell basis samlar och tillgängliggör information och kunskap om kvinnor i Helsingborgs historia. Med små medel engagerar projektet många människor i alla åldrar. Det bidrar till att fördjupa vår förståelse för, och synen på, vilka personer som har varit betydelsefulla. Sedan starten 2016 har Kvinnokarta Helsingborg vuxit till att även omfatta välbesökta föreläsningar. Camilla Bergvall och projektet Kvinnokarta Helsingborg bidrar på ett mycket betydelsefullt sätt till att väcka intresset för en tidigare ouppmärksammad del av stadens kulturarv.”

Utdelning av priset sker lördag 8 december klockan 15:30 under Jul på Fredriksdal.

Mer om Gisela och Oscar Trapps minnespris

Läs mer om priset och tidigare års mottagare här.