Fågelinventering på Fredriksdal 2020

För fjärde året i rad har Gustaf Persson inventerat fågelbeståndet på Fredriksdal. Syftet är att fortsatt kartlägga fågelbeståndet, primärt för de häckande arterna, men också i ett försök att skapa en helhetsbild över områdets betydelse för fågellivet totalt.

Här kan du läsa inventeringen i pdf: faglar-pa-fredriksdal-25-2020