Fågelinventering på Fredriksdal 2021

För femte året i rad har Gustav Persson genomfört en omfattande fågelinventering på Fredriksdal museer och trädgårdar. Syftet är att fortsätta kartlägga fågelbeståndet, primärt för de häckande arterna på plats, men också i ett försök att skapa en helhetsbild över områdets betydelse för fågellivet. Ett stort antal rödlistade fåglar räknades in men den kalla våren och bristen på insekter har dock lett till färre häckande fåglar i år.

Vissa gillar de höga träden i skogen och andra bygger sina bon i vassen i några av de vattendrag som finns på våra marker. Och sedan finns det dem som föredrar att bygga ett hem under takplattorna i den stora stallbyggnaden. Säkert är i alla fall att Fredriksdals många olika biotoper gör sig väl för en mängd olika fågelarter.

Gräsanden och rörhönan hittar du i dammen, den röda gladan regerar luftrummet ovanför skogen och ringduvorna gör sig hemmastadda lite varstans. I de färgglada fågelholkarna vid huvudentrén finns det ett par bevingade hyresgäster som trivs i flerfamiljsholkarna. I år räknades totalt 34 häckande arter på området och sammanlagt 143 par. Det är det hittills lägsta antalet häckande fågelpar sedan inventeringsserien påbörjades 2017. Två nya häckande arter noterades, röd glada och trädgårdsträdkrypare. Den temperaturmässigt svala våren och bristen på insekter är två stora orsaker till årets tapp. Förra året häckade 194 par uppdelade på 40 olika fågelarter på vårt 1500 hektar stora område.

Gällande siffrorna för antalet totala fågelarter som syntes i år räknade Gustav Persson in 70 olika sorter. Av dessa var tre dessutom helt nya för området, som den vita storken, mindre hackspett och en rörsångare som slagit sig ner i franska parken för en stunds vila och fågelsång.
Att Fredriksdal museer och trädgårdar är en viktig plats för fågellivet råder det ingen tvekan om. Av årets 34 häckande par var åtta av arterna rödlistade. För att hamna på listan betyder det att arten har minskat kraftigt de senaste åren. Grönfinken är en av arterna som räknas som svårt hotad och i år häckade inte mindre än tre par hos oss. En av anledningarna till att många fågelarter minskar till antalet beror på att även antalet insekter har minskat i stora delar av världen. Vår varierande miljö med skog, öppna landskap, gamla byggnader och flera vattendrag gör att många fåglar och insekter trivs på landet mitt i city i Helsingborg.

Vill du läsa mer om årets fågelinventering rekommenderar vi Gustavs omfattande rapport. Här hittar du mer information om alla de fåglar som häckade på området, statistik över tidigare års inventering samt Gustavs egna tankar om fågellivet på Fredriksdal museer och trädgårdar.