Fågelrapporten 2022 har landat

För sjätte året i rad har ornitolog Gustaf Persson räknat in arter, individer och häckande fåglar på Fredriksdal museer och trädgårdar. Även rastande, födosökande, förbiflygande och sträckande fåglar antecknades. Under våren och sommaren observerades totalt 60 olika fågelarter på museiområdet.

Efter sammanlagt 28 inventeringsbesök på Fredriksdal museer och trädgårdar under våren och sommaren 2022 står det klart att ringduvan är den fågelart med flest antal häckande par på Fredriksdal museer och trädgårdar. Totalt räknades 15 par ringduvor in medan stadsduvorna nöjde sig med några sporadiska besök på området. Bland de häckande fågelarter som ligger i topp i år finns också blåmesen, björktrasten, koltrasten, talgoxen, rödhaken och rödstjärten.

Gällande återkommande fågelarter är rörhönan i aledammen en riktig favorit. För sjätte året i rad häckade ett lyckligt par i vassen. I år lyste dock gräsänderna och gröngölingen med sin frånvaro. Att Fredriksdal museer och trädgårdar är en viktig plats för fågellivet råder det ingen tvekan om. Av årets 30 häckande par var sju av arterna rödlistade. Bland dessa finns den starkt hotade grönfinken samt den sårbara staren.

Många fågelarter använder gärna Fredriksdal som en rastplats när de behöver vila sina vingar, andra stannar en stund för att leta mat och vissa flyger bara förbi. I år observerades bland annat gråhäger, kattuggla, ormvråk, storskarv, röd glada, stjärtmes, sparvhök och tornseglare.

Vill du fördjupa dig mer i fågelsäsongen 2022 rekommenderar vi att läsa Gustaf Perssons omfattande fågelrapport. Här hittar du mer information om alla de fåglar som häckade på området, statistik över tidigare års inventering samt Gustafs egna tankar om fågellivet på Fredriksdal museer och trädgårdar.