Fredriksdal är Sveriges första KRAV certifierade friluftsmuseum

Fredriksdal museer och trädgårdar har länge arbetat ekologiskt och är nu också certifierat enligt Sveriges mest kända miljömärkning för mat, KRAV. Certifieringen visar att Fredriksdal producerar på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

KRAV-märketKRAV-certifieringen innebär att Fredriksdal följer de förskrifter som finns gällande djurhållning och odling. Det innebär till exempel att djuren får ekologiskt foder, att djuren får beta utomhus en tillräckligt lång period, att det odlas med ekologiskt utsäde och att verksamhetens arbete med dessa frågor dokumenteras. Ökade krav på Fredriksdal som verksamhet alltså, men vad innebär det för besökarna?

– Att de kan köpa kött, grönsaker och frukt som är producerade och märkta enligt KRAV. De vet också att vi inte använder konstgödning eller kemisk bekämpning. Vi har ju arbetat nästa helt ekologiskt i många år redan, men inte fått kalla produkterna för ekologiska. Att vara certifierad enligt denna välkända standard är en tydlighet för besökare och kunder att produkterna är framtagna på ett bra sätt, säger Sara Utter, trädgårdsmästare Fredriksdal museer och trädgårdar.