Fredriksdal hjälper växter att klara sig på egen hand

Fredriksdals bevarandearbete med hotade vilda växter växer sig allt större. Nyligen upptäcktes ett femtiotal nya plantor av den lilla växten klubbfibbla i Maglehems naturreservat i östra Skåne.

Nu senast var vi och Länsstyrelsen på plats i Maglehems naturreservat för att hitta ett nytt hem till de rödlistade åkerogräsen åkermadd och kalvnos. På plats gjorde vi en fantastisk upptäckt, ett femtiotal plantor av klubbfibblan som vi sådde 2018 hade nu lyckats etablera sig i det vilda. Ett lovande bevis på att vårt gröna bevarandearbete fungerar.

För dig som vill veta mer om arbetet, klicka dig vidare till filmen som gjordes under en workshop i nyodling som vi var med på.