Konstverk på havsstranden av Ellen Malmgard

Invid området havsstranden i landskapsbotaniska trädgården hittar du konstverket Havsviken av konstnären Ellen Malmgard. Gestaltningen utgörs av sten och glas: mot tre stenar som naturen format har konstnären gjutit glas som följer stenarnas former.

Som vattendroppar eller is vilar glaset mot stenens yta och reflekterar ljuset. På ovansidan är glaset slipat och blir som ett fönster in till stenens yta. Samtidigt avspeglas himlen i den blanka glasytan, precis som det gör i dammens vatten bredvid. Placeringen gör att platsen som helhet aktiveras, då övriga stenar på havsstranden, liksom den intilliggande dammen, spelar med och blir en del av verket. Havsviken blir ett verk som med glittrande reflektioner lockar besökare att komma nära för att undersöka material och form.

– I mitt konstnärskap återkommer jag ofta till frågor kring det mänskliga medvetandet, verk som berör förändring och transformation och som har symbolisk laddning och så även i denna gestaltning. Jag ser till naturens uppbyggnad och struktur för att gestalta ett inre, psykologiskt landskap. Materialen som används är för mig betydelsebärande. Glaset representerar med sin transparens det flyktiga, tankar, minnen och impulser, medan stenen är det solida, greppbara som står stadigt fast på jorden. Glaset kan även ses som vatten, livets källa, förevigat i fast form och vilandes på stenen som daggdroppar. Oavsett vilken tolkning som görs är min önskan att gestaltningen ska skänka en fin upplevelse, säger Ellen Malmgard.

Platsen är inte vald av en slump. Konstverket knyter an till den miljö som byggts upp för att representera en havsstrand. Havsstranden är en av många olika skånska växtmiljöer som finns på Fredriksdal där unik flora bevaras och utvecklas. Med Havsviken skapas på så vis en plats där både det bekanta och det oväntade möts.

Om konstnären:
Ellen Malmgard, född 1978, är bosatt och verksam i Malmö. Hon är utbildad vid bland annat Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och vid Kalmar designhögskola samt i glasdesign på Växjö Universitet. Hon arbetar ofta i beständiga material som glas, sten, brons, koppar, tenn, lera, sand och betong.