Nominera till Gisela och Oscar Trapps minnespris

Varje år delar Kulturnämnden ut Gisela och Oscar Trapps minnespris till en person eller organisation som på ett utmärkande sätt för kulturarvet i Helsingborg framåt. Under 2019 kommer priset att delas ut på nationaldagsfirandet på Fredriksdal museer och trädgårdar 6 juni. Välkommen med både din nominering och att besöka utdelningen!

Gisela och Oscar Trapps minnespris tilldelas en person eller organisation för prisvärda insatser för kulturarvet i Helsingborg. Från och med 2019 har kulturförvaltningen arbetat fram en ny process, vilken innefattar att allmänheten kan skicka in nomineringar.

Vem kan få priset?

Minnespriset tilldelas en person eller organisation som på ett utmärkande sätt för kulturarvet i Helsingborg framåt. Det kan vara en person som bor i Helsingborg, en organisation som är verksam och har sitt säte i Helsingborg eller en person eller organisation som har annan särskild anknytning till staden.

Nominera någon i din närhet till Gisela och Oscar Trapps minnespris

Gör din nominering här.

Sista nomineringsdag är 31 mars.

Mer information om minnespriset

Läs mer om priset på helsingborg.se.