Ny orkidéart växer vidare på Fredriksdal

Lagom till våren får Fredriksdals ängar en helt ny orkidéart – Sankt Pers nycklar. Den är en av 4 växter som Fredriksdal tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen hämtar från naturreservatet Väla skog och etablerar på Fredriksdal. De är växter som blivit sällsynta i Helsingborg. Syftet är att de med tiden ska producera frön här, som Fredriksdal kan bidra med för att sprida dessa arter till fler naturområden i Helsingborg.

Sankt Pers nycklar blommar i maj och om vi lyckas med flytten kommer ni att kunna se dem då. Tillsammans med Malin Widenberg, ekolog på Stadsbyggnadsförvaltningen, flyttade vi ett fåtal plantor från reservatet och planterade i tre av Fredriksdals ängar. Varje planta fick en jordklump med sig så att de mykorrhiza-svampar som växten är beroende av följer med. Orkidéer i Sverige är fridlysta och vi har fått dispens av Länsstyrelsen för att arbeta med Sankt Pers nycklar. Fredriksdals skötsel av ängar passar många orkidéer utmärkt och när man torkar och transporterar höet sprids fröna med höet. Så vi ser fram emot allt fler orkidéer på Fredriksdal i framtiden.