Skadegörelse på Fredriksdal

Fredriksdal museer och trädgårdar är en oas för helsingborgare och för stadens gäster. På ett område större än Skansen kan man njuta av djur, natur, kulturhistoria och rekreation. Nu hotas idyllen av illdåd och vandalisering på ett sätt som inte tidigare förekommit. Därför vill vi nu ta allmänheten till hjälp att åtgärda problemen.

Under de senaste veckorna har Fredriksdal museer och trädgårdar utsatts för omfattande skadegörelse. De flesta skadorna har inträffat i de östra och södra delarna av området. Det handlar bland annat om krossade rutor i lusthuset i engelska parken. Rutorna är målade med fina mönster av vilka de flesta är svåra att ersätta. Även smedjan vid Ågård och nu senast på Ringstorps mölla har hemsökts av vandaler.

Närmre hundra stängselgrindar med spiralgrindar är förstörda. Här har man systematiskt dragit ut spiraltråden i hela dess längd vilket förstör funktionen totalt. Även el-aggregatet som matar el till staketen är förstört. Ett stort antal timmar har lagts ner på reparera skadorna nu när djuren har kommit ut på bete. Vi är också oroade för djurens välbefinnande.

I betesmarkerna syns skador på buskar och träd samt i pilallén. Informationsstolpar med QR-koder som dragits upp och använts som tillhygge för att slå av många isolatorer på staketen.

Några av de fina tittskåpen till trä- och trädstigen har blivit totalförstörda. Tittskåpen används vid Fredriksdals vandringar. Det hela upplevs som extra tråkigt eftersom de tillverkades av en duktig trähantverkare, vars arbetspraktik var förlagd till Fredriksdal.

Cecilia Wånge, avdelningschef på Fredriksdal säger: ”Det här är sorgligt. Fredriksdal, med sitt uppdrag, är till för alla i vårt land. Men anläggningen har också en speciell plats i helsingborgarnas hjärta. Därför förstör man för alla. Fredriksdal är också kulturhistoria och förstör man sin historia har man till slut inget kvar. Fredriksdal är inte heller någon vanlig park utan ett friluftmuseum och en botanisk trädgård. Man måste förstå att med inhängnaderna försöker vi bevara något värdefullt, inte stänga ute någon. Tvärtom, de gör att vi kan bjuda in till upplevelser, som inte annars skulle vara möjliga.”

Vi arbetar just nu med förhöjd säkerhet och med röjningsarbeten längs staketet. Alla händelser är polisanmälda. Som ett komplement till dessa åtgärder vill vi dock uppmana allmänheten att hålla utkik på området och ta kontakt med personalen om du ser något som inte är som det ska.