Köksträdgården

Foto: Matilde Hall

En unik köksträdgård med stor mångfald av kulturhistoriska grönsaker. Här växer bladgrönsaker, baljväxter och rotfrukter vars form, färg, doft och smaker fascinerar. Allt som skördas är KRAV-certifierat.

Fredriksdals köksträdgård har återskapats efter den stil som rådde på 1850-talet. Den enkla och funktionella utformningen har sina rötter i renässansträdgårdarna från Vasaslotten. En stil som har levt kvar i många herrgårdars nyttoträdgårdar just för att den har varit så väl fungerande.

Köksträdgården är en del av vårt kulturarv. I äldre tid var trädgårdens huvuduppgift att försörja gårdens hushåll med grönsaker, frukt och bär. Gården skulle vara självförsörjande. De första fruktträden i köksträdgården planterades redan 1845.

Att besöka Fredriksdals köksträdgård är som att göra en kulinarisk resa bakåt i tiden till 1800-talets mitt. Här hittar du grönsaker, bär och frukter och alla de färger, former och smaker som fanns förr.

Ekologisk odling på Fredriksdal

Allt i köksträdgården odlas på ekologiskt vis, utan gifter. Växtföljden, att inte odla samma gröda åren efter på samma ställe, är mycket viktig. På detta sätt undviks jordtrötthet och olika sorters växtsjukdomar. Varje år tillförs jorden kompost och gödseln som kommer från lantrasdjuren på området. Efter odlingssäsongen grävs odlingsbäddarna om för hand inför vintern.

Fruktträden

Om du skulle räkna antalet sorter bland fruktträden hade du kommit upp i att ungefär 130 olika sorter omger köksträdgården. Här finns många äldre kulturhistoriska sorter som sällan växer i vanliga villaträdgårdar längre. Några av de mest spännande namnen är Tornpipping, Furstligt taffelpäron, Persikeplommon och Brysselska bruna. Fredriksdal är ett lokalt klonarkiv för sydsvenska fruktsorter i samarbete med ”Programmet för Odlad Mångfald” vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Fredriksdal ansvarar idag för att odla cirka 46 olika fruktsorter av äpple, plommon och körsbär. På området finns det två träd av varje sort och tanken är att både visa upp sorterna samt att bevara fruktsorten för framtiden. Det är viktigt att skapa ett intresse för att äta, odla och ta fram produkter av frukterna och bären som nästan gått förlorade i tiden.

Ett lokalt klonarkiv för frukt, köksväxter och prydnadsväxter

Fredriksdal är ett lokalt klonarkiv med uppdrag att bevara äldre så kallade mandatsorter. Som lokalt klonarkiv är Fredriksdal en del av Nationella genbanken och bevarandet av den odlade mångfalden.

Nationella genbanken, som bildades 2016, bygger på arbetet inom Programmet för odlad mångfald, Pom. Verksamheten syftar främst till att bevara äldre utvalda sorter a  frukt, bär, köks- och prydnadsväxter. Samtliga bevarade sorter har svensk odlingstradition.

De första lokala klonarkiven för frukt började att anläggas i slutet av 1970-talet. Idag finns ca 30 lokala klonarkiv runt om i landet som bevarar den egna regionens äldre trädgårdsväxter. Av säkerhetsskäl odlas varje utvald sort på två olika platser, dels i ett lokalt arkiv och dels i Nationella genbanken vid SLU i Alnarp.

Ju fler som odlar en äldre sort, ju större är dess möjlighet att leva vidare. Tänk därför på att även din odlargärning räknas. En sort som en gång har gått förlorad kan aldrig återskapas.

Välkommen att besöka Fredriksdal och njuta av den odlade mångfalden! Mer information om klonarkiven hittar du på Nationella genbankens webbplats.

www.slu/nationellagenbanken

www.slu.se/pom