Villkor och regler

Jul på Fredriksdal 4-6 december 2020.

 1. Samtliga avgifter är exklusive moms. Anmälan är bindande. Fakturan på avgiften skickas i samband med att besked meddelas. Betalningsvillkor 30 dagar. När fakturan skickats är anmälan bindande och avgiften betalas inte tillbaka vid avbokning. Vid avbokning erbjuds platsen till annan utställare. Försäljare som ej betalar i tid kan förlora sin plats.
 2. Hela sortimentet som ska säljas måste specificeras på anmälningsblanketten. Fredriksdal museer och trädgårdar förbehåller sig rätten att bestämma vilken/vilka av de specificerade produkterna som får säljas. Antagen försäljare får inte representera eller sälja andra företag/personers produkter.
 3. Fredriksdal museer och trädgårdar förbehåller sig rätten att välja vilka försäljare som får plats på marknaden. Det som påverkar urvalet är bl a kvaliteten på produkterna, kulturhistorisk koppling och att utbudet på arrangemanget ska vara så varierat som för möjligt.
 4. Som extern försäljare under Jul på Fredriksdal uppskattar vi mycket att ni hjälper till att bidra till den stämning av en genuin, gammaldags julmarknad som vi strävar efter att skapa. Pynta gärna er försäljningsplats med gammaldags material och använd helst pappersförpackningar.
 5. Försäljningsplatsen är disponibel under den tid som meddelas av Fredriksdal museer och trädgårdar. Platsen måste vara bemannad under hela arrangemangets öppethållande.
 6. Fredriksdal museer och trädgårdar tillhandahåller el 1-fas 220 V. Skarvsladdar, förgreningsdosor och extra belysning mm ska medföras av utställaren. All el ska vara jordad och godkänd enligt gällande regler. Allt elbehov ska specificeras på anmälningsblanketten.
  Värmeelement, fläktar o dyl. får ej användas.
 7. Det åligger varje försäljare att följa kommunala och statliga regler liksom att inneha nödvändiga tillstånd för försäljning.
 8. Fredriksdal museer och trädgårdar ansvarar för den allmänna renhållningen, utställare ansvarar för renhållningen kring sin försäljningsplats. Avfall sorteras och slängs på anvisad plats.
 9. Efter arrangemangets slut ska allt material/alla produkter avlägsnas inom av Fredriksdal museer och trädgårdar angiven tid.
 10. Utställaren ansvarar för skador som kan uppkomma på hyrd utrustning. Fredriksdal museer och trädgårdar ansvarar ej för skador på utställda varor eller material.
 11. Det är förbjudet att inom Fredriksdal museer och trädgårdar sätta upp skyltar, affischer eller dylikt. Skyltar på försäljningsplatsen ska vara av gammaldags karaktär. Fredriksdal producerar enhetliga företagsnamnskyltar för samtliga försäljare.
 12. Utställare är skyldiga att inom Fredriksdal museer och trädgårdar följa anläggningens regler och anvisningar.