Hållbarhetskampen

Ko på grönbete

Förena nytta med nöje och lär er mer om hållbarhet samtidigt som ni har roligt.

Hållbarhetskampen är en guidad tur med tävlingsinslag där vi utgår från våra miljöer och tittar närmare på ett antal teman som har med hållbarhet att göra. Det kan till exempel vara mat och klimat, förpackningar, kläder och hållbarhet samt hur man hushåller med resurser. Under aktiviteten tittar vi tillbaka på det som har hänt i historien men ger också perspektiv på de utmaningar som vi alla står inför i dag.

Kombinera gärna Hållbarhetskampen med ännu mer hållbart på Fredriksdal:

  • Naturen och människan – grön vandring om hållbart arbetsliv, hälsa med naturens hjälp, samt utekontor och utevistelser på arbetstid
  • Återbruksverkstad – slöjda med skräpet istället för att slänga det. Vad kan vi göra med gamla reklamblad, kaviartuber och mjölkkartonger?