Barnens Fredriksdal

Hos oss händer det alltid något roligt för våra yngsta besökare. Här kan de leka och lära och bli små äventyrare på samma gång. Här finns ett kul lekområde och flera spännande naturstigar.

Lantrasdjur från förr

På Fredriksdal lever lantrasdjur av raser som riskerar att utrotas. Det är allt från sällsynta kor och hästar till grisar och får. Här har djuren en fristad och bidrar till att utveckla våra betesmarker och fina ängar, som är deras mat. På en av stallets väggar och på anslagstavlan i huvudentrén finns det en karta som visar var du hittar lantrasdjuren.

Trollskogen

För barn med spring i benen. Här kan de leka, balansera och hoppa över stock och sten. Det finns också en utmanande hinderbana där fantasin sätts i rörelse, ett stort spindelnät för dem som vill klättra och en svampskog att smyga genom.

Gå på upptäcksfärd

Vissa av våra mysiga stigar går genom skånsk ängsmark och andra virvlar sig fram under gröna trädkronor. Gemensamt för stigarna är dock att de leder till äventyr. Låt barnens fantasi vara deras ledsagare och följ med på sommarens kanske häftigaste upplevelse tillsammans med dina barn eller barnbarn.

Natur- och kulturprogram för skolor

Fredriksdal utgör en perfekt grund att skapa levande lärande och annorlunda pedagogisk verksamhet. Vi har ett 20-tal olika program som riktar sig till skolor. Varje år tar vi emot ungefär 6 000 elever.