Herrgården

Upptäck herrgården som speglar tiden och årstiderna på Fredriksdal. Herrgården är från 1787 och donerades till Helsingborgs stad 1918 av Gisela Trapp.

Ågård

Den här gamla gården har stått på Fredriksdal sedan invigningen 1923. I början av 1800-talet låg den invid Lagan men plockades ner 1920 och fraktades via järnväg till Helsingborg.

Lillarydsgården

Lillarydsgården består av bostad, loge och stall och kan delvis dateras till mitten av 1600-talet. Kom in och se hur man bodde förr i tiden.

Benstampen, kvarnen och sågen

På väg till Lillarydsgården stöter du på tre äldre byggnader. De har alla spelat en viktig roll för människors försörjning på landsbygden.

Malttorkan

I en malttorka eldades förr en stor ugn som gav värme för att torka den malt som användes för att tillverka svagdricka och öl. Titta in och se hur det ser ut.

Smedjor

Det finns två smedjor på vårt område: Bössmedjan och Harlyckesmedjan. Ibland kan du träffa smeder i arbete i smedjorna.

Ringstorps mölla

Den stora väderkvarnen på Fredriksdal är i bra skick och kommer från Ringstorp. Kvarnen består av tre våningar och var i bruk fram till 1914.

Engelska lusthuset

Vår minsta och mysigaste byggnad. Lusthuset har väck nyfikenhet och lockat till besök i över 200 år. Under vår- och sommarsäsongen är det inbäddat i grönska.

Kägelbanan

På kägelbanan spelas än i dag kägel, en föregångare till bowling. På en släthyvlad bana kastas klot som ska knuffa ner käglorna vid banans slut.

Loge, Stall och Vagnslider

I ladugården bor våra lantrasdjur på vintern. Såväl ladugård som loge och vagnslider var viktiga byggnader för jordbruket som bedrevs här en gång i tiden.