Tillgänglighet

Information om tillgänglighet till Fredriksdal museer och trädgårdar för personer med funktionsvariation.

Bilder och mått på tillgängliga miljöer hittar du längst ner på sidan.

Framkomlighet

I samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningen har vi undersökt Fredriksdals tillgänglighet för rullstolsburna och rollatoranvändare. Vi ger alternativa vägar till grusgångar och andra vägar i en framkomlighetskarta som ska underlätta för våra besökare.

Kulturmagasinets entré och huvudentréns butik har automatisk dörröppnare. Det är inga trösklar i dessa lokaler.

Toalett och Handikapptoalett

Handikapptoaletter finns vid Fredriksdals trädgårdskafé, i Kulturmagasinet samt vid huvudentrén. Under lågsäsong är toaletterna i Kulturmagasinets inte tillgängliga lördag-söndag, helgdagar samt vardagar klockan 12:00-12:45. Vanliga toaletter finns vid huvudentrén, Kulturmagasinet när receptionen är öppen, i stallbyggnaden och i norra herrgårdsflygeln.

Kulturhistoriska byggnader

Fredriksdals äldre, kulturhistoriska byggnader har begränsad tillgänglighet och är inte anpassade för rullstolar. Kliv gärna in i Lillarydsgården med vår virtuella guide. Det är det bästa sättet att uppleva gården i 360-graders bilder och ljud utan att ens besöka platsen.

Behov av rullstol?

Det finns en att låna i Fredriksdals huvudentré när entrén är bemannad under säsong.

Ta sig till Fredriksdal och parkera

Utanför Helsingborgs C (Knutpunkten) går buss nummer 1, 22, 26, 27 norrut – det vill säga mot Rådhuset. Stig på bussen vid Seven Eleven. Resan tar ungefär sju minuter.

Besökare som åker med stadsbuss 1 och 22 hoppar av/på vid hållplats Stattena eller hållplats Älsvborgsgatan. Från hållplats Älsvborgsgatan är det 300 meter till huvudentrén.

Besökare som åker med stadsbuss 6, 26 och 27 hoppar av/på vid hållplats Fredriksdalsplatsen. Från hållplats Fredriksdalsplatsen är det 250 meter till huvudentrén.

I anslutning till Fredriksdals entré finns det sex stycken handikapparkeringar. Från de närmsta parkeringarna är det ungefär 100 meter till entrén.

Tillgänglighetsgranskade byggnader

Nedan hittar du de byggnader som är tillgänglighetsgranskade. Du hittar var de finns placerade på vår karta under valet Fysisk tillgänglighet.