Botaniska trädgården

På Fredriksdal finns något så ovanligt som en botanisk trädgård där du kan uppleva den vilda skånska floran. Mångfalden av växter är störst i landet, eftersom arter från norr och söder, öster och väster möts just i Skåne.

Systematiska delen

I botaniska trädgårdens systematiska del kan du vandra genom Skånes flora. Det finns prästkragar och slåttergubbar i växtfamiljen “korgblommiga”, via den vackra linnean, till alla våra gräs och en och en annan lilja. Växter som tillhör samma familj och släkt växer intill varandra och är skyltade med namn. Trädgården fungerar som en levande uppslagsbok och ett facit till de växter du sett landskapsbotaniska delen eller ute i naturen. Välkommen hit för att njuta av de vackra och fascinerande vilda växterna.

Landskapsbotaniska delen

Landskapsbotaniska trädgården på Fredriksdal är den enda i sitt slag i hela norra Europa. Här finns 40 olika växtmiljöer från Skånes alla hörn anlagda. Som ett Skåne i miniatyr alltså. På en meter när skiftar omgivning, markväxter och färgskalor.

Mer natur på Fredriksdal