Franska parken

De mäktiga lövgångarna i Franska parken ger en magisk stämning med hela salar av avenbok! 

Den franska parken, som ligger närmast herrgården, är typisk för svenskt 1700-tal. Då anlades parkerna ofta efter strikta geometriska mönster. Häckarna tuktades och formklipptes hårt. Den franska trädgårdsstilen utvecklades under 1600-talet och kännetecknades framför allt av sträng symmetri och regelbundenhet.

Trädgården har drag från renässans- och barockträdgårdarna. Ordet barock betyder onaturlig eller förvrängd. Det var naturen som skulle anpassa sig till människan. Inte tvärtom.

Häckarna och de mäktiga lövgångarna består till största delen av avenbok och planterades i samband med att herrgården byggdes 1787.
Framför herrgården finns en stor öppen gräsparterr, ett vanligt inslag i de franska parkerna från 1600-talets början.

Mer natur på Fredriksdal