Göingeget

Göingegeten är en rest av den gamla skånska lantget som förr var vanlig i den sydsvenska skogsbygden.

Mer om Göingegeten på Wikipedia.org.