Hållbarhetskampen – vår (o)hållbara historia

Lär dig om hållbarhet samtidigt som du utforskar Fred­riksdal!

Hållbarhetskampen är en vandring med tävlingsinslag. Ni får historiska tillbakablickar, men också perspektiv på vår samtid och framtid. Vi tittar närmre på teman som förpackningar, den (o)hållbara garderoben, hållbart lantbruk och biologisk mångfald.