Köksträdgården

Fredriksdals köksträdgård är helt unik i sin mångfald av kulturhistoriska grönsaker, frukter och rotfrukter, vars form, färg och doft fascinerar.

Fredriksdals köksträdgård har återskapats efter den stil som rådde på 1850-talet. Den enkla och funktionella utformningen har sina rötter i renässansen.

Köksträdgården med sina gamla nyttoväxter är en del av vårt kulturarv. I äldre tid var trädgårdens huvuduppgift att försörja gårdens boende och arbetare med frukt, bär och grönsaker. De första fruktträden planterades redan 1845.

Ett av motiven för återskapandet av Fredriksdals köksträdgård är att hjälpa till att bevara och visa upp den enorma rikedom av grönsaks-, bär- och fruktsorter samt den variation i färg och form som fanns förr och alldeles speciellt under 1800-talet.

Ekologisk odling på Fredriksdal

Allt på Fredriksdal odlas ekologiskt. Här står djuren för gödseln och mot jordloppor och bladlöss används aska och såpa. Odlingen bedrivs på ett tidsenligt sätt med de metoder och redskap man hade på 1850-talet.

Fruktträden

Fruktträden som omger köksträdgården ingår i bevarandet av sydsvenska fruktsorter. Fredriksdal är ansvarig för ca 130 sorters äpplen och päron i samarbete med Nordiska genbanken. Här hittar man många kulturhistoriska sorter som sällan växer i vanliga villaträdgårdar längre. Vissa sorter finns bara här på Fredriksdal, och det enda sättet att bevara dem på är att odla dem.

Mer natur på Fredriksdal