Lantraser

Gamla lantraser var förr vanliga på svenska gårdar. På Fredriksdal har gamla lantraser inte bara fått en fristad, de ingår i det naturliga kretsloppet precis som förr.