Linderödssvin

Linderödssvinet härstammar från två områden, Linderödsåsen och Hallandsåsen.  Linderödssvinet är en relativt opåverkad rest av ett äldre svenskt lantrassvin.

Mer om Linderödssvinet på Wikipedia.org.

Fler djur på Fredriksdal