Loge, Stall och Vagnslider

Logen är byggd i natursten medan stallet och vagnslidret är uppfört i tegel, delvis med korsvirkesstomme. Dessa uppfördes i olika etapper under 1800-talets första decennier. Logen är byggd i natursten medan stallet och vagnslidret är uppfört i tegel, delvis med korsvirkesstomme. 

Fler byggnader på Fredriksdal