Nordsvensk brukshäst

Den nordsvenska brukshästen har sitt ursprung i en svensk lanthäst. Den nordsvenska hästen är en medelstor kallblodshäst.

Mer om Nordsvensk brukshäst på Wikipedia.org