Pippi på fåglar

Vill du lära dig mer om fågelvärlden? Då ska du besöka Fredriksdal där du på ett mindre område har en unik möjlighet att studera ett stort antal fågelarter.

En naturlig häckningsplats för många fåglar

Har du pippi på fåglar? Kom och spana på den fantastiska fågelvärlden hos oss. Vid tidigare fågelinventeringar räknades totalt 84 olika fågelarter. Vår varierade miljö med skog, öppna landskap, gamla byggnader och vattendrag gör att många fåglar trivs här. Under 2020 häckade till och med ett större antal rödlistade fågelarter på Fredriksdal, bland annat den sårbara staren och den starkt hotade grönfinken.

Varför fågelstudier på Fredriksdal?

En svårighet med att studera fåglar är att de har fullständig frihet och kan förflytta sig över stora områden. Tack vare att det på Fredriksdal finns många olika miljöer, på ett mycket litet område, har du här en unik möjlighet att studera ett stort antal fågelarter. Gråsparven och pilfinken hittar du i häckarna nära stallet. Rödhakarna håller till i buskagen runt aldammen, den större hackspetten ska du leta efter bland de äldsta träden i södra delen av området och nötväckan har du stor chans att upptäcka på träden i engelska parken.

De flesta fåglar kan du komma tillräckligt nära för att se alla detaljer utan en kikare. Om du har en kikare kan du studera fåglarna på nära håll utan att du riskerar att skrämma iväg dem.

Spela bingo: Vad är det för en fågel?

Vi har gjort en bingobricka som du kan ladda ner. På bingobrickan finns fåglar som du har stor chans att stöta på när du promenerar runt på Fredriksdal en vinterdag. Det kan vara bra att läsa på om fåglarna i förväg. Glöm inte att ta med en penna för att kryssa av vilka fåglar du har sett.

Du kan också ladda ner olika appar för att lära dig mer om fåglarna och för lyssna på deras sång. På webbplatsen artfakta.se/artbestamning kan du lära dig ännu mer.

Lär dig mer om fåglar