Öppettider

Alla dagar 10:00 – 16:00.

1 januari–31 mars 2021 klockan 10:00-16:00

1 april–26 september 2021 klockan 10:00-18:00

27 september–31 december 2021 klockan 10:00-16:00

Stängt för säsongen.

Måndag–fredag klockan 11:00–16:00. Stängt fram till 24 januari p g a covid-19. Mer information på grafiskamuseet.se.

Tisdag–fredag klockan 11:00–18:00. Lördag–söndag klockan 11:00–15:00. Mer information på floralinnea.se. Stängt januari och februari.

Snurrgrinden öppen klockan 10:00–16:00 alla dagar.
För dig med kulturkort.

Besökare som har barnvagn, funktionsnedsättning, rullator med mera kommer in genom gånggrinden vardagar klockan 10:00–16:00. Ring på porttelefonen och visa upp ditt kulturkort i kameran.

Närbelägna skolor och förskolor med passerkort kommer genom grinden under vardagar klockan 08:00–16:00.

I norra herrgårdsflygeln finns bord och bänkar där du kan äta din medhavda mat. Öppet alla dagar klockan 10:00–16:00, från 08:00 för skolor på vardagar.