Tillgänglighet

Information om tillgänglighet till Fredriksdal museer och trädgårdar för personer med funktionsnedsättning.

Framkomlighet

I samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningen har vi undersökt Fredriksdals tillgänglighet för rullstolsburna och rollatoranvändare. Vi ger alternativa vägar till grusgångar och andra vägar i en framkomlighetskarta som ska underlätta för våra besökare.

Kulturmagasinets entré och huvudentréns butik har automatisk dörröppnare. Det är inga trösklar i dessa lokaler.

I stallet

Det finns en ramp över tröskeln till stallet och gör entrén så enkel och smidig som möjligt. Barnvagnar lämnas helst utanför stallet.

Handikapptoalett

Handikapptoaletter finns i kulturmagasinet och i huvudentrén. I anslutning till kaféet finns en toalett som är större än standardmodell.

Behov av rullstol?

Det finns en att låna i Fredriksdals huvudentré.

Ta sig till Fredriksdal och parkera

Utanför Helsingborgs centralstation (Knutpunkten) går buss nummer 1, 7 och 22 norrut – det vill säga mot Rådhuset. Stig på bussen vid Seven Eleven. Resan tar ungefär sju minuter. Kliv av bussen på Juelsgatan (Fredriksdals entré). Gå förbi Tropikariet och korsa Hävertgatan. Du är då inne på Gisela Trapps väg. Efter cirka 200 meter kommer du till Fredriksdals huvudentré.

I anslutning till Fredriksdals entré finns det 6 handikapparkeringar. Det är cirka 100 meter till entrén från de närmsta parkeringsplatserna.

Guidade turer även för dig som är funktionshindrad

Du kan tjuvlyssna på en guidad vandring som DHS Helsingborgs Taltidning gick med oss. Lyssnar här. Vi erbjuder mängder med olika guidade turer och kan skräddarsy en lösning som passar för just dig. Ta kontakt med bokning.fredriksdal@helsingborg.se för mer information.

Information om Fredriksdal på teckenspråk

Vi har information om området, djuren och våra arrangemang på teckenspråk. Läs och lär dig om Fredriksdal på teckenspråk här.

Talstöd, minnesstöd och anteckningsstöd

finns att tillgå när man ringer Helsingborg kontaktcenter 042-10 50 00.

Besökare med rörelsehinder

Ett flertal av Fredriksdals gångstigar är hårdgjorda med singel som det går att ta sig fram på med rullstol, rullator och barnvagn och det finns en karta över dessa på Fredriksdals hemsida och i huvudentrén.

På skyltar i lagom höjd för rullstolsburna finns:

Skyltar där du kan läsa om friluftsmuseet och den skånska botaniska trädgården.
Områdeskartor på tre platser, markerade på tillgänglighetskartan.
Natur- och kulturstigar.
QR-koder i anslutning till djurens hagar som kan läsas med en nedladdningsbar app i en smartphone.

Anläggningen har två rullstolar till utlåning i huvudentrén.

Fredriksdals äldre kulturhistoriska byggnader har begränsningar i tillgänglighet då de inte är anpassade för rullstolar. Idag har vi tre ramper som saknar räcke. Med en ledsagare på vardera sidan kan de användas för att ta sig in i några av de kulturhistoriska byggnaderna i herrgårdsområdet.

Kliv in i Lillarydsgården med vår virtuella guide med 360-graders bilder och ljud.

I den Skånska Botaniska trädgårdens systematiska del kan du komma nära växterna genom små gångar in till växterna. På så vis ges större möjlighet att läsa skyltarna. Med rullstol nås växter som står längs de stora huvudgångarna.

På Herrgårdsplan finns det tematiserade växter som du kan komma nära och se på med rullstol.

Många bänkar på området har armstöd. Det finns bänkar i sol och skugga. Det finns 6 pick-nick-bord för rullstolsburna utplacerade på området. De är markerade på vår karta.

Våra dramatiserade guidningar Historien får liv spelas under ett antal sommarveckor. Dessa rundor anpassas så att du i rullstol/rollator kan delta.

Besökare med hörselskada

Högtalarutrustning med individuell förstärkning av ljud finns att låna i samband med guidade turer på området.

Det finns också:

Skyltar där du kan läsa om friluftsmuseet och den skånska botaniska trädgården.
Områdeskartor på tre platser.
Natur- och kulturstigar.
QR-koder i anslutning till djurens hagar som kan läsas med en nedladdningsbar app i en smartphone.

Besökare med synskada

Speciella program erbjuds besöksgrupper i alla åldrar där flera sinnen som smak, lukt och känsel aktiveras. Bra förutsättningar finns till exempel i Fredriksdals kryddträdgård och rosenträdgård.

Besökare med allergier

Det finns laktos-, socker- och glutenfria alternativ på Fredriksdals kafé.

Kopplade hundar får följa sin husse eller matte in på Fredriksdals-området. Enbart ledarhundar är tillåtna inne i byggnaderna.

Lantrashusdjuren på Fredriksdal går på sommaren utomhus och betar och kan ses på håll för de som har allergier.

Besökare med nedsatt kognitiv förmåga

Piktogram finns utplacerade på flera ställen på museiområdet.

Texter på skyltar är kompletterade med teckningar, foton eller rekvisita för att öka tillgängligheten.

Tillgänglighet på Fredriksdalsteatern

Det finns bokningsbara platser för 10 rullstolar.

Rullstolsburna har reducerat pris på biljetterna.

Syntolkning på Fredriksdalsteatern

Arrangeras av föreningen Syntolkning Nu och biljetterna bokas genom denna förening. Bokning sker till 1-2 föreställningar/säsong, cirka 50 platser/gång.

Deltagarna kan gå backstage och träffa skådespelarna innan teatern börjar. Skådespelarna berättar om sina roller.

Under pjäsen berättar en person vad som sker på scenen. Deltagarna hör detta i sina hörlurar.

Parcyklar på Fredriksdal

Det är tillåtet att framföra parcyklar på Fredriksdal. Vi har skapat en cykelkarta du kan följa.

Regler för parcyklar

Det är inte tillåtet att framföra parcyklar under följande arrangemang: Påskfesten, Midsommar, Rosdagar, Mikaeli marknad, Jul på Fredriksdal

Fartgräns

Du får cykla i maximalt 7 kilometer i timmen på området.

Fotgängare först

Det är viktigt att cyklisterna tar hänsyn till gående så att de lämnar tillräckligt med plats så att de gående kommer fram.