Väneko

Vänekon är en rest av allmogekon som förr var vanlig i södra halvan av Sverige. Mer om kon på Wikipedia.org.