Häckande fåglar på Fredriksdal 2023

Talgoxe

För sjunde året i rad har ornitolog Gustaf Persson räknat in arter, individer och häckande fåglar här hos oss på Fredriksdal museer och trädgårdar. Även rastande, födosökande, förbiflygande och sträckande fåglar antecknades. Under våren och sommaren häckade 33 olika fågelarter på museiområdet och enligt statistiken var det ringduvorna som uppskattade området mest.

I år gjorde Gustav totalt 17 inventeringsbesök mellan 2 mars och 6 juni. Han noterade totalt 33 häckande fågelarter, 104 fågelpar och fick berättat för sig om att en sommargylling befunnit sig på plats, vilket är en helt ny fågelart för området. Trots att Fredriksdals naturliga område tillämpar sig väl för ett rikt fågelliv fortsatte tyvärr den nedåtgående trenden med färre antal häckande fågelpar. Som ett exempel kan nämnas gråsparvens dramatiska minskning från 35 häckade par 2017 till ett häckade par under årets inventering.

Stadsduvorna föredrar city
Av årets häckande fågelpar var det ringduvorna son verkar ha uppskattat landet i city mest med totalt 12 häckande par. Övriga fågelarter som uppskattar våra naturliga omgivningar är rödstjärt, svarthätta, koltrast, talgoxe och blåmes. Det ständigt återkommande paret rörhöna fanns åter på plats vid Aledammen. Av totalt 33 häckande par i år var sju rödlistade.

En populär plats för rastande fåglar
Förutom häckande fågelpar använder många fåglar gärna Fredriksdals grönområde som en naturlig rastplats när de behöver vila sina vingar eller hitta en munsbit eller två att stoppa i näbben. I år sågs bland annat pilfink, steglits, domherre, sommargylling, råka, korp, grå flugsnappare, kungsfågel, rödvingetrast, tornseglare och sparvhök.

Vill du fördjupa dig mer i fågelsäsongen 2023 rekommenderar vi att läsa Gustaf Perssons omfattande fågelrapport. Här hittar du mer information om alla de fåglar som häckade på området, statistik över tidigare års inventering samt Gustafs egna tankar om fågellivet på Fredriksdal museer och trädgårdar. Missa inte heller Gustaf Perssons och Johan Thelanders bok, Fåglar på Fredriksdal. Det är en fin ingång för alla som vill lära sig mer om fåglar i allmänhet och fåglar på Fredriksdal i synnerhet. I boken får man också reda på mer om hur fascinerande djur- och växtarters ekologi är.

På bilden: talgoxe på Fredriksdal museer och trädgårdar. Foto: Christer Strid