Vill du fortsätta dina fågelstudier?

Vi rekommenderar följande webbplatser och boktips.

Webbplatser

Ungdomsskådarna
Ungdomsskådarna är BirdLife Sveriges ungdomskommitté som styrs och drivs av unga. Målet för Ungdomsskådarna är att intressera fler ungdomar för fågelskådning och att ge de som redan är intresserade möjlighet att träffa likasinnade och lära sig mer om fåglar.
Läs mer på ungdomsskadarna.birdlife.se

BirdLife Sverige
BirdLife Sverige är en riksomfattande förening för fågelintresserade, fågelskydd och fågelforskning. Genom ditt medlemskap stöder du deras arbete med forskning och skyddet av vår svenska fågelfauna. Du stöder även internationell naturvård. Läs mer på birdlife.se

Kullabygdens ornitologiska förening
Kullabygdens Ornitologiska förening är en ideell förening öppen för alla fågelintresserade. Deras målsättning är att skydda och utforska fågelfaunan i nordvästra Skåne. Föreningen ordnar bland annat exkursioner och andra träffar för att stimulera fågelintresset. Läs mer på: kof.nu

Fågellokaler i Skåne
Bra fågellokaler i Skåne kan du finna på skof.se/lok

Artportalen
Ett rapportsystem för fågelobservationer finns på adressen: artportalen.se. Här kan du gå in och läsa om vad andra har sett och också själv fylla i dina egna observationer.

Boktips

Första fågelboken, boktipsFörsta fågelboken beskriver ett 40-tal av våra vanligaste fåglar. Här får man till exempel veta vilka fåglar som är störst, minst och vanligast och varför fåglarna sjunger.

Fågelguide, boktipsFågelguide, 2000-talets fågelguide som presenterar Europas och Medelhavsområdets fåglar i färg.

Fågelsång, boktipsFågelsång. Här skildras våra vanligaste fåglar tillsammans med deras sång och läten.

Vår Fågelvärld som är BirdLife Sveriges huvudtidskrift.