Trollskogen

Trollskogen

Här kan de yngsta besökarna springa, balansera och hoppa över stock och sten i den utmanande hinderbanan där fantasin sätts i rörelse.

Eller klättra i spindelnätet och på igelkottsbacken, smyga genom svampskogen, balansera på ormar och gömma sig i en pilekoja.

Den danska landskapsarkitekten Helle Nebelong, som arbetat med lekområden i Danmark tidigare bland annat på Kronborgs slott och Valbyparken, har gjort skissen för området i samråd med en arbetsgrupp på Fredriksdal.

Genom området ringlar sig en mosaikbäck där elever från Drottninghögskolan och Slottvångsskolan tillsammans varit delaktiga i att skapa mosaikfiskar. Mosaikkonstnär Pia Mortensen har ansvarat för iordningställandet av bäcken.